Berkan Kutlu: “Hayatımın En Güzel Günlerini Yaşıyorum” - GALATASARAY.ORG

galatasaray hazırlık maçları İşte kaz adımı budur. İşte Selim Sırrı Tarcan bu hizmeti ile Türk sporunun uluslararası örgütünde görev alan dolayısı ile de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin kuruculuğunu da üstlenen spor adamı olarak tarihe geçer. Savaş hazırlığı yapacağım. Çok gizli.” Bu tehlikeli silahı senin için elime alıyorum Selim kardeşim. Genç sevgililer, olur olmaz zamanlarda ayılıp bayıldıklarında ilk yardım ekibi gibi, olay yerine ilk yetişen Selim oldu. Olay da birkaç ay sonra unutuldu. Daha sonra Galatasarayın başına geçen İmparator, takımı dört yıl üst üste şampiyon yapar. Alınacak toplam üye sayısı bir önceki yıl sonu (31 Aralık) itibarı ile Kulübün kaydı açık üye sayısının %3 (yüzde üç)'ünden fazla olamaz. MADDE 15: Katılmaları Kulüp için manevi bir değer taşıyan ve kişilikleri, toplumdaki yerleri, eserleri ile Kulübün amacı ve etkinliklerine önemli katkıda bulunabilecek seçkin kişiler Kulübe onursal üye olarak kabul edilebilirler. MADDE 14: Kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını Kulüpte tamamlamış ve yukarıda 7. madde C grubunda yazılı niteliklere sahip olanlar üyeliğe kabul edilebilirler. MADDE 7: Kulübe üye olabilmek için adayın Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na göre üye olma hakkına sahip bulunması; yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde üye, lisanslı sporcu ya da görevli olmaması; Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasının önerilmesi; Yönetim Kurulunca kabul kararının alınması zorunludur.

Sporcular (veteranlar hariç), spor yaşamına devam ettikleri ve yarışmalara katıldıkları sürece seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. C Grubu- En az 5 (beş) yıl süre ile amatör veya profesyonel olarak Kulüp adına yarışmalara katılmış, spor yaşamını Kulüpte tamamlamış, bu hususu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya ilgili federasyondan alınan yazılı belge ile kanıtlamış ve spor yaşamını tamamladıktan sonra 5 (beş) yıl içinde üyeliğe başvuran sporcular. B Grubu- Kulüp Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir kayıt aranmaksızın üye olabilir. Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık her üye, bir takvim yılı içinde en çok 5 (beş) kişiyi üyelik için önerebilir. Bel kemiğine saplanmış bir bomba parçası yüzünden hayatı boyunca sırt üstü yatamayan, kolları altına koyduğu yastıklarla uyuyabilenler, alt çene kemiği parçalandığı için ağzının olduğu yerdeki korkunç boşluktan özel bir huni ile sadece sıvı yiyecek alabilenler, takma kol veya bacağını ancak askıya atarak uyuyabilenler, zamanla yaşlanıp göçüp gittiler. Görevlendirilen Sicil Kurulu üyeleri, bu değerlendirmeler sonunda Kulüp Tüzük'üne uygun olarak belirlenen üye adayları ile gerektiğinde ayrı ayrı ve birebir görüşür ve bu görüşmeler kayıt altına alınır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alınacak toplam üye sayısından fazla üye kabul edilmesi durumunda, işlem sırasına göre sınırı aşan üyelik geçersiz olur ve düşer.

Bu çerçevede aldığımız bir önemli karar da Yönetim Kurulu Üyelerimizin, sadece konvansiyonel ortamlarda değil; ama sanal ortamlarda ve sosyal medyada az görünmeleri olacak. Bu çerçevede göreve gelmeden önce de ifade ettiğimiz gibi profesyonel bir kulüp sözcüsü belirleyeceğiz. Yönetim Kurulumuzca yapılan ilk toplantı sonucunda alınan kararlar hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, “Bireysel olarak az görünür olma kararını aldık. Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü sıfatıyla sizi ve vasıtanızla tüm kamuoyunu selamlıyorum. 11.5) Sicil Kurulu başvurular içinde önerdiklerini ve önermediklerini gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna en geç Eylül ayının son iş gününe kadar sunar. Bunun iletişimini Galatasaray’ın kurumsallığına; yani Kulüp Sözcümüze, Yönetim Kurulu Sözcümüze, tabii ki Başkanımıza ve Galatasaray’ın dijital hesaplarına bırakıyoruz. 11.3) Üyelik başvuruları askı süresinin bitimini izleyen ilk işgünü Yönetim Kurulunca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak Sicil Kuruluna verilir. 11.2) Üyeler askı süresi içinde adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler. Onun takdiri Yönetim Kurulumuzda değildir. Galatasaray Spor Kulübü’nün yeni Yönetim Kurulu olarak Genel Kurulumuzun amiri değil, onun verdiği görevleri yapmak üzere memur olduğumuz farkındayız. Bu arada bendeniz Remzi Sanver, Yönetim Kurulu Sözcülüğü görevini üstlendim.” dedi. Bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmesini takiben, yıl sonuna kadar alınacak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olup üyelik Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine işlenir.

Yönetim Kurulu kararı ile kaydın kapatıldığı ilgilinin siciline işlenir ve bir yazı ile kendisine bildirilir. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Galatasaray’ın bilgilerini kendimizde muhafaza edeceğimize, kimseyle paylaşmayacağımızı taahhüt ettik. A ve C grupları dışında diğer gruplarda tanımlanan adaylardan üyeliğe alınacakların toplam sayısı her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Buna katkı yapan bunu bize hatırlatan, emek veren herkese Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu. Bu çağrı üzerine borcunu gönderme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılması önerisi Sicil Kurulunca Yönetim Kuruluna gönderilir. Bu durumlarda üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulunca silinir. 11.4) Sicil Kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle her adayın üyelik başvurusu hakkında, 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. “Giriş imtihanlarına da bu ruh haletiyle ve lise bitirme diplomasının aslı ve nüfus cüzdanının suretiyle ve bıyıksız altı adet vesikalık resimde açıkça belirtilen mütebessim suratıyla katıldı bu canavar. Ayrıca, üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin aşağıda belirtilen gruplardan birine dahil olmaları da zorunludur. Meydanda bulunan halk, ‘‘Müftü efendi fetvanıza göre parmağınızın kesilmesi gerekir’’ der. Saat 19.20 sıralarında Trabzon Havalimanı’na inen uçakta bulunan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Diğer Yazılar