Bankalarda Hangi Yatırım Ürünleri Mevcuttur?

Kazandığı paranın önemli bir kısmını iş makinelerine yatıran Bülent Ersoy, bu makineleri haftalığı 10-15 dolardan belediyelere ve müteahhitlere kiralıyor. Kimisi sokağın nabzını tutuyor, iş makineleri alıyor. Kimisi klasik yatırımcı emlaktan vazgeçmiyor. Emrah elindeki hisseleri satmış mıdır bilinmez ama iyi koku alan bir yatırımcı olduğu her halinden belli. Şöhret olduğu ilk yıllarda lüks otomobillere düşkünlüğü ile bilenen Cem Yılmaz’ın yatırımları arasında otomobiller hala ilk sıralarda yer alıyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Tabi Olduğu Portföy Sınırlamaları Nelerdir? İzahnamelere gayrimenkul yatırım ortaklıklarının merkezlerinden ve internet sitelerinde yer alan “sürekli bilgilendirme formları”ndan ulaşılabilmektedir. Büyüküstün, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da da şubeleri olan iki şirketi için diğer ülkelerde de yatırım fırsatları kovalıyor. Yabancı gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamının en çok % 49’u oranında yatırım yapabilirler. Ayrıca gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca bu işlemlerin finansmanına ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir.

cevrimsiz yatirim bonusu veren siteler Sermaye piyasası aracı, girişim sermayesi ile gayrimenkul yatırımlarından oluşan varlıkların yönetilmesi amacıyla kurulan anonim şirkete yatırım ortaklığı denir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayesinin beş katı kadar kredi kullanabilirler. Gram cinsinden alış ve satış yapabilmek için vadesiz hesap oluşturabilirsiniz. Sermaye piyasası araçları, ters repo ve Takasbank para piyasası işlemleri ile iştiraklerin tamamına en fazla aktif toplamının % 49'u oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının % 10'u oranında yatırım yapabilirler. Yatırım fonları payları hariç, Borsada veya Borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar. Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar.

Belirli alanlarda faaliyet göstermek veya belirli projelere yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif toplamlarının en az %75'inin, unvanlarında ve/veya esas sözleşmelerinde belirtilen varlıklardan oluşması zorunludur. Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur. Daha sonrasında hızlı ve güvenli şekilde papara ile yatırım yapabilirsiniz. Gördüğün gibi çok kolay bir olay planında kolay bir şekilde papara yöntemini kullanarak para transferini yapabileceksin. Başta avrupa olmak üzere bütün dünyada bir çok lig halen tatildeydi. Görüldüğü üzere kimi siteler bahis alanında kimi ise casino alanında ağırlık vermektedir. Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin % 3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar. Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar. Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapamazlar. Kimisi geleceğe oynuyor, Twitter’a yatırım yapıyor. Hangi ünlü, neye yatırım yapıyor?

Yarın ağlanacak duruma düşmemek için kazandıkları ile sürekli yatırım yapıyorlar. Altın için yapılan ‘güvenli liman’ yakıştırması, birikimcileri buna yönlendirmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından, kat karşılığı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde, projenin teminatı olarak arazi sahibi lehine ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis edilmesi mümkündür. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul sertifikası ve portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacaklarının teminatı altında ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilirler. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde gayrimenkul sertifikası ve portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilirler. Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine aktif toplamının en az % 51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar. Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.

Diğer Yazılar